Порядок складання і подання до ЦДАВО України звернень (заяв, скарг, пропозицій)

Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ директора ЦДАВО України 30 жовтня 2019 № 19 Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого