3 березня 2020 р.

На базі ЦДАВО України було проведено практичне заняття з дисципліни “Національні й галузеві інфраструктури документації, бібліотек і архівів” для студентів І курсу денної форми навчання факультету інформаційної політики і кібербезпеки спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” Київського національного університету культури і мистецтв