1 червня 2020 р.

Інформація про публікацію документів ЦДАВО України на сторінці Facebook за травень 2020 року:
у травні на Facebook-сторінці ЦДАВО України регулярно публікувалися архівні документи, повідомлення про виставкові проєкти, роботу з поетапного переведення в електронну форму довідкового апарату документів НАФ та інша інформацію, що стосувалася діяльності установи. Протягом місяця було опубліковано 66 документів (на 99 арк.) із фондів архіву