9 червня 2020 р.

Відзначаємо Міжнародний день архівів.
Цей день було запроваджено з метою поширення інформації про діяльність та роль архівів в сучасному світі. За визначенням Міжнародної Ради Архівів (МРА), архіви є не тільки незамінними та достовірними свідками минулого, але й сприяють підвищенню ефективності державного управління, розвитку демократії, ідентичності індивідуумів і суспільств, прав людини