16 вересня 2020 року

Державна архівна служба України  презентувала проєкт Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року. Розроблення Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року зумовлено посиленням нових викликів, пов’язаних із світовою економічною кризою та епідемією коронавіруса, ризиків і загроз у гуманітарному та інформаційному вимірах, що виникли внаслідок російської гібридної агресії проти України, розвитком технологій нового покоління, активізацією процесу створення об’єднаних територіальних громад, запитом українського суспільства на утвердження його національної ідентичності, історичної пам’яті та інвестування у майбутнє, а також необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності архівної галузі в нових економічних і соціокультурних умовах, поширення позитивного іміджу архівних установ, прикладом доступності та прискорення інтеграції України у міжнародний культурний простір