ф. 342 оп. 2
Шифр ф. 342 оп. 2
Анотація

2-опис

Декрети, постанови, обіжники, розпорядження Раднаркому СРСР, Наркомздоров'я РРФСР, ВУЦВК, РНК УРСР, УЕН, Наркомпраці Української РСР, Молдавського з'їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, відділів Наркомздоров'я УРСР про форми управління та експлуатації курортів;боротьбу з епідеміями;,нагляд за харчовими продуктами, напоями та місцями їх виготовлення,зберігання,продажу;утворення особливого фонду для позик виконкомам на будівництво і ремонт установ лікувальної мережі; передачу курортів Слов'янська та Голої Пристані до відання Головного управління соціального страхування;обов'язкове віспощеплення;податкові пільги для аптек;перехід психіатрічної мережі на державний бюджет. Резолюції I Всеукраїнського з'їзду терапевтів в справі злоякісних пухлин,нарад наркомів охорони здоров'я союзних і Закавказьких республік

Проект резолюції II сесії ВУЦВК по доповіді Наркомздоров'я УРСР про розвиток охорони здоров'я на Україні Стенограми У Всеукраїнського з'їзду охорони здоров'я Протоколи засідань Колегії Наркомздоров'я РРФСР,IV Всеукраїнського з'їзду охорони здоров'я,Особої комісії при Уряді УРСР по боротьбі з наслідками неврожаю в 1924р.,комісії Раднаркому УРСР по обговоренню доповідей про діяльність окружних і районних виконкомів,Української центральної ради по боротьбі з проституцією,Центральної малярійної комісії при Наркомздоров'я УРСР, Міжвідомчої наради по організації комісії допомоги матері-пролетарці,нарад відділів,комісій Наркомздоров'я УРСР,відділів охорони здоров'я Верхньодніпровських водних шляхів, Донецької,Катеринославської залізниць Протоколи наради при Венерологічному інституті від 16.04.1924р. Про обстеження венеричних кабінетів робітничих поліклінік м. Харкова Інформаційні повідомлення Постійного Представництва УРСР при Раднаркомі СРСР по медичному відомству Накази губернських,окружних інспекцій охорони здоров'я

Статути Всеукраїнського товариства боротьби з алкоголізмом,науково-медичних товариств,окружних аптеко-управлінь

Проект ВУЦВК, РНК УРСР про типову схему положення щодо окремих наркоматів УРСР Положення про Наркомздоров'я УРСР,його відділи,комісії та місцеві органи;

Вчену медичну раду при Наркомздоров'я УРСР;окружні, районні та сільські органи радянської влади; короткострокові курси по вдосконаленню лікарів при Московському інституті курортології; Київський клінічний туберкульозний інститут, українські державні протезні заводи в мм. Харкові, Києві;

організацію курсів по вивченню малярійних захворювань в м. Харкові

Інструкції Наркомздоров'я УРСР щодо його діяльності

Окремі думки Наркомздоров'я УРСР, внесені до організаційно-правової підкомісії по проведенню реформи триступеневого управління на Україні

Плани роботи Наркомздоров'я УРСР на 1923-1925 рр.транспортних відділів,окружних інспекцій охорони здоров'я на 1925-1927рр. Учбові плани акушерської профшколи при Наркомосвіти УРСР Документи (положення, інструкції,програми, плани робіт) про фізичне виховання дітей

Статистичні бюлетені про рух епідемічних захворювань в Естонії,Греції та інших країнах в 1924р. Статистичні звіти про рух епідемічних захворювань на Україні в 1923-1924 рр. діяльність транспортних відділів охорони здоров'я,дитячих лікувальних установ і ясел,венерологічних,туберкульозних диспансерів України.

Звіти про діяльність психіатричних лікарень України за 1922-1924 рр.; Українського державного інституту охорони материнства в м. Харкові за 1924р.;

курортів України;окрвідділів охорони здоров'я по губерніях УРСР Тези доповідей V Всеукраїнського з'їзду по охороні материнства і дитинства, I губернського з'їзду по робітничій медицині на Чернігівщині

Доповідні про організацію, обстеження медико-санітарного обслуговування населення сільських місцевостей в Катеринославській,Одеській губерніях

Висновки Наркомздоров'я УРСР по обслідуванню санітарного стану,медично-санітарної роботи на Катеринославській,Південно-Західній залізницях, Чорноморському водному транспорті;проектах будівельних споруджень відомств і установ

Статистичні відомості про смертність населення від інфекційних захворювань;

нещасні випадки при роботах в сільському господарстві,лісній промисловості

Відомості про стан аптечної,сільської лікувальної мережі на Україні; організацію зуболікарської допомоги по округах України; діяльність будинків відпочинку,лікувальних установ Українського Червоного Хреста; наявність,устаткування санітарних вагонів відділів охорони здоров'я залізничного транспорту,забезпечення житлом робітників сільськогосподарських підприємств

Картки обстеження санітарного стану лазень,пралень на транспорті Замітки в періодичній пресі про діяльність лікарських установ Угоди з Всеукраїнським акціонерним товариством будівельної індустрії на будівництво лікувальних установ.

Будівельні проекти лікарень, підприємств, учбових і культурних закладів,житлових будинків, надіслані до Центральної санітарно-технічної ради Кошториси відділів Наркомздоров'я УРСР, дитячого ортопедичного та інших медичних інститутів, пастерівських і малярійних станцій, лікарень при місцях попереднього ув'язнення, психіатричних лікарень,протезних заводів Річні фінансові звіти Українського державного венерологічного інституту в м. Харкові;окружних інспекцій,водних і залізничних відділів охорони здоров'я; окружних аптеко-управлінь

Відомості про рух медперсоналу відділів охорони здоров'я Верхньодніпровських водних шляхів, Донецьких залізниць Вимогові відомості на виплату зарплати слухачам курсів удосконалення санлікарів в м. Харкові

Штатні розклади Наркомздоров'я УРСР, губвідділів охорони здоров'я,санітарних і лікувальних установ України

Списки, анкети, реєстраційні картки, особові справи співробітників Наркомздоров'я УРСР, медперсоналу по губерніях і округах України, делегатів IV Всеукраїнського з'їзду охорони здоров'я

Назва фонду Мiнiстерство охорони здоров'я УРСР, м. Київ
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України