Постанови Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів Української РСР, том 6
Шифр ф. 1 оп. 1 спр. 98
Крайні дати 29 січня-14 червня 1993 р.
Номер опису 1
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»