Кабiнет Мiнiстрiв України
Номер фонду 2
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1999
Кількість справ 76424
Перейменування
Кабінет Міністрів України, м. Київ (Початкова дата: 1991)
Народний Секретаріат Української Робітничо-Селянської Республіки, м. Харків. з 12.02.1918р.-м. Київ, з 27,02,1918р.-м. Полтава, з 12,03,1918р.- м. Катеринослав, з 22,03,1918р. - м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Тимчасова Робітничо-Селянський Уряд України, м. Суджа, з 27.10.1918р.- м. Харків (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Рада Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (РНК УСРР), м. Харків, З 21.03.1919р. - м. Київ, з другої половини серпня 1919р. - м. Чернігів (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Рада Народних Комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки (РНК УРСР, Раднарком УРСР), м. Харків, з 1935р. - м. Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Кабінет Міністрів Української РСР, м. Київ (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1991)
Рада Міністрів Української РСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Документи про формування Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України, його діяльність та діяльність Ради народних Комісарів (постанови, розпорядження, положення та інструкції Ради… 1918 1920
2 2- опис 1921 Управління справами. Довідкова частина секретаріату. 1922-1923р. Секретаріат. 1923р. Загальний секретаріат. Інформаційне бюро. Інформаційний підвідділ. Консультаційна комі-сія. Відділ… 1921 1923
3 3-опис Секретаріат управління справами (постанови ЦВК і РНК СРСР, ЦК КП/б/у, ВУЦКВ і РНК УРСР з питань політичного, організаційного, господарського та культурного будівництва; протоколи засі-дань… 1924 1924
4 4-опис Секретаріат управління справами (постанови, розпорядження, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК і РНК УРСР, УЕН з контролю за виконанням Народними Комісаріатами і центральними установами УРСР… 1925 1925
5 5-опис Постанови, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, РНК УРСР про загальнопромисловий план, підсумки колгоспного будівництва, підготовку до посівної компанії, ремонт доріг стратегічного призначення… 1926 1930
6 6ос-опис Особові справи працівників 1918 1927
7 7дод-опис Постанови і протоколи Укррадпраці. Перелік важливих питань, котрі надійшли для розгляду Ради Народних Комісарів та економічної наради УРСР. Матеріали Всесоюзного Комітету про боротьбу з… 1920 1936
7 7-опис 1936-1949 Управління справами Раднаркома-Радміна УРСР. 1938-1939 Загальний секретаріат. Постійна комісія по регулюванню організованого набору робітників при РНК УРСР. Протокольна група… 1928 1991
8 8-опис 1950-1954 Секретаріат Голови РМ УРСР. Секретаріат заступника Голови РМ УРСР. Група листів. Протокольна група. Загальний відділ. Секретаріат РМ УРСР зі справ оборони. Паливний сектор. Сектор… 1936 1949
9 9-опис 1955-1961рр. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР, Секретаріат заступників Голови Ради Міністрів УРСР, Протокольна частина, Група з питань легкої промисловості, Інформаційно-статистична… 1937 1991
10 10-опис 1962-1964рр. Прийомна Голови Ради Міністрів УРСР 1962р. Прийомна Першого заступника Голови Ради Міністрів УРСР 1962-1963рр. Група листів 1964р. Група листів, заяв і скарг трудящих 1962… 1938 1991
11 11с-опис Секретно 1928 1979
12 12сч-опис 1937-1960рр. Постанови і розпорядження РНК УРСР. Постанови Економічної Ради при РНК УРСР. Вхідні урядові телеграми від РНК СРСР, Державного комітету оборони, Ради по евакуації тощо. Списки… 1937 1960
13 13-опис 1965р. Прийомна Голови Ради Міністрів УРСР 1966-1975рр. Секретаріат Голови РМ УРСР 1965-1975рр. Протокольна частина 1965-1975рр. Загальний відділ 1965р. Група по хімічній промисловост… 1965 1975
14 14-опис 1976-1985рр. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР 1976-1985рр. Протокольна частина 1976-1985рр. Загальний відділ 1976-1985рр. Організаційно-інструкторський відділ 1976-1985рр. Відділ… 1976 1985
15 15- опис 1986р. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР. 1994р. Секретаріат Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 1986-1996рр. Протокольна частина 1986-1991рр. Загальний… 1986 1999
16 16с - опис Секретно 1938 1991
17 17с- опис Секретно 1975 1990
18 18-опис Протоколи засідань Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти і документи до нього (аналітичні та експертні висновки, заявки, листи, копії договорів і контракт… 1993 1994
19 19с- опис Секретно 1992 1995
20 20с-опис Секретно 1992 1995
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України