ф. 2 оп. 4
Шифр ф. 2 оп. 4
Анотація

4-опис

Секретаріат управління справами (постанови, розпорядження, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК і РНК УРСР, УЕН з контролю за виконанням Народними Комісаріатами і центральними установами УРСР постанов вищих органів влади, змінах в адміністративно-територіальному поді-

лу губерній України, земельним кодексом, асигнування коштів на проведення весняної посівної компанії; протоколи засідань РНК УРСР, Особливої комісії з боротьби із наслідками неурожаю в Україні, Центральної комісії з проведення 3-х степеневої системи управління на Україні; плани роботи Народних Комісаріатів України; листування з Укрдержпланом, наркоматами та централь- ними установами про весняну посівну компанію, організацію місцевих комітетів взаємодопомоги тощо)

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1925
Кінцевий рік документів 1925
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»