ф. 2 оп. 5
Шифр ф. 2 оп. 5
Анотація

5-опис

Постанови, циркуляри ЦВК і РНК СРСР, РНК УРСР про загальнопромисловий план, підсумки колгоспного будівництва, підготовку до посівної компанії, ремонт доріг стратегічного призначення.

Листування з ВРНГ, ВУЦВК і з Народними комісаріатами УРСР про своєчасне надсилання планів та звітів, асигнування коштів на проведення українізації апарату загальносоюзних закладів на Україні та обладнання сільських шкіл. Документи місцевого комітету (протоколи засідань МК, загальних зборів працівників РНК УРСР, комісії з охорони праці, культкомісії тощо)

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1926
Кінцевий рік документів 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»