ф. 2 оп. 2
Шифр ф. 2 оп. 2
Анотація

2- опис

1921 Управління справами. Довідкова частина секретаріату.

1922-1923р. Секретаріат.

1923р. Загальний секретаріат. Інформаційне бюро. Інформаційний підвідділ. Консультаційна комі-сія. Відділ місць. Кошторисно-фінансовий відділ. Бухгалтерія. Секретна частина.

1921-1922рр. Секретно-інформаційний відділ. Секретний підвідділ.

1921-1923рр. Загально-адміністративний відділ. Загальний та адміністративний підвідділи. Госпо-дарський відділ.

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»