ф. 2 оп. 12
Шифр ф. 2 оп. 12
Анотація

12сч-опис

1937-1960рр. Постанови і розпорядження РНК УРСР. Постанови Економічної Ради при РНК УРСР. Вхідні урядові телеграми від РНК СРСР, Державного комітету оборони, Ради по евакуації тощо. Списки, довідки та донесення РНК УРСР до РНК СРСР, обкомів КП/б/у, облвиконкомів. Доповідні записки НК Документи про підготовку виборів до Верховної Ради УРСР (проект положення про вибори,

телеграми тощо). Плани, звіти та листування з РНК СРСР. Листування з Народним Комісаріатом земельних справ УРСР, фінансів СРСР та УРСР, легкої промисловості УРСР, лісової промисло-вості, комунального господарства УРСР, відомствами і організаціями. Документи про організова-

ний набір робочої сили для роботи в промисловості та будівництві (протоколи посівної комісії по оргнабору робочої сили при РНК УРСР, розрахунки, плани-заявки відомств і організацій, листуван-ня. Відомості Державтоінспекції про наявність автотранспорту по областях УРСР. Довідки про стан комунального господарства в містах УРСР. Доповідні записки про роботу органів міліції. Листи і скарги громадян. Акт про знищення архівних справ спецсекретаріату і Особового сектору Управ-ління Справами РНК УРСР за 1924-1930. Журнал реєстрації вхідних та вихідних таємних і цілком таємних документів. Штатні контингенти та списки працівників РНК, Верховної Ради, наркоматі, центральних установ УРСР, центральних організацій та керівного складу обласних установ УРСР.

1945р. Журнал реєстрації постанов і розпоряджень РНК УРСР.

1946р. Постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР. Журнал реєстрації поснов і розпоряджень РМ УРСР. Вхідні телеграми директивного характеру від Уряду УРСР. Вихідні урядові телеграми

до РМ СРСР, союзних міністерств, обкомів КП/б/у та облвиконкомів. Шифротелеграми до РМ СРСР, Міністерства збройних сил СРСР, Союзної контрольної комісії тощо. Протоколи засідань колегії Міністерства державного контролю УРСР, доповідні записки та листування з міністерствами

державного контролю СРСР та УРСР. Доповідні записки, довідки та повідомлення НКВС УРСР, обкомів КП/б/у та Управління прикордонних військ НКВС. Стенограми нарад працівників органів репатріації УРСР, доповідні і копії звітів.

1951-1952рр. Інформації, довідки, листування з облвиконкомами про репатріацію польських дітей до Польщі, прийом, рух і працевлаштування репатрійованих радянських громадян, заяви про розшук родичів і знайомих та списки репатрійованих.

. Звіт про роботу Відділу в справах репатріації при Раді Міністрів УРСР, листування з облви-

конкомами про скасування відділів репатріації та повернення радянських громадян на батьківщину

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1937
Кінцевий рік документів 1960
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»