ф. 2 оп. 13
Шифр ф. 2 оп. 13
Анотація

13-опис

1965р. Прийомна Голови Ради Міністрів УРСР

1966-1975рр. Секретаріат Голови РМ УРСР

1965-1975рр. Протокольна частина

1965-1975рр. Загальний відділ

1965р. Група по хімічній промисловості

1966-1969рр. Група по хімічній, нафтопереробній і нафтохімічній промисловості

1973-1975рр. Відділ хімічної промисловості

1965-1969рр. Група по адміністративних органах і соціальному забезпеченню

1970-1975рр. Відділ адміністративних органів і соціального забезпечення

1965-1975рр. Відділ сільського господарства

1965-1975рр. Група по плануванню, фінансах, праці і заробітній платі

1965-1975рр. Інформаційно-статистична група

1965-1969рр. Група по зовнішніх економічних зв'язках

1965р. Група по машинобудуванню

1966-1969рр. Група по матеріально-технічному постачанню, кооперованих поставках і питаннях машинобудування

1970-1975рр. Відділ по матеріально-технічному постачанню, зовнішніх економічних зв'язках та питаннях машинобудування

1965р. Група по енергетиці та електричній промисловості

1966-1969рр. Група по енергетиці, електрифікації, будівництву електростанцій і каналів

1965р. Група по комунальному господарству

1966-1969рр. Група по місцевій промисловості, комунальному господарству та побутовому обслуговуванню населення

1970-1975рр. Відділ місцевої промисловості, комунального господарства та побутового обслуговування населення

1965-1975рр. Організаційно-інструкторський відділ

1965р. Група по торгівлі та громадському харчуванню

1966-1975рр. Відділ торгівлі і громадського харчування

1965р. Група по металургійній та паливній промисловості

1965р. Група по харчовій промисловості

1965р. Група по легкій, лісовій промисловості та побутовому обслуговуванню населення

1966-1975рр. Відділ легкої та харчової промисловості

1965р. Група по будівництву, проектуванню, архітектурі та промисловості будівельних матеріалів

1966-1975рр. Відділ будівництва та промисловості будівельних матеріалів

1965р. Група по науці,культурі-освіті, охороні здоров'я і репатріації

1966р. Відділ культури, освіти, охорони здоров'я і питань репатріації та рееміграції

1967-1975рр. Відділ культури, освіти та охорони здоров'я

1966-1975рр. Відділ науки і нової техніки

1965-1969рр. Група по транспорту, зв'язку і шляховому господарству

1970-1975рр. Відділ транспорту і зв'язку

1966-1975рр. Відділ важкої промисловості

1965-1975рр. Секретаріат Комісії по встановленню персональних пенсій

1965-1975рр. Група листів, заяв і скарг трудящих

1965р. Господарське управління

1965-1975рр. Центральна бухгалтерія

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1965
Кінцевий рік документів 1975
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»