ф. 2 оп. 9
Шифр ф. 2 оп. 9
Анотація

9-опис

1955-1961рр. Секретаріат Голови Ради Міністрів УРСР, Секретаріат заступників Голови Ради Міністрів УРСР, Протокольна частина, Група з питань легкої промисловості, Інформаційно-статистична група, Центральна бухгалтерія, Господарське Управління

1956-1961рр. Загальна канцелярія

1959-1961рр. Група з питань планів Державного науковотехнічного комітету та зовнішніх економічних зв'язків, Група з питань харчової промисловості, Група з питань м'ясо-молочної і рибної промисловості, Група з питань міністерств юстиції, внутрішніх справ, Комісії радянського контролю та Держарбітражу

1958-1961рр. Перший відділ, Група з питань металургійної та хімічної промисловості, Група з питань промисловості місцевого підпорядкування та Ради промислової кооперації, Група з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення, Група з питань фінансів, Група з питань торгівлі, товарообігу та Укоопспілки, Група з питань організованого набору робітників, переселення і трудових резервів, Група з питань праці і заробітної плати

1958р.;1960-1961рр. Група з питань вугільної нафтової та газової промисловості

1959р. Група з питань паливної нафтової та газової промисловості, Група з питань машинобудування та приладобудування, Група з питань електрифікації народного господарства і електротехнічної промисловості, Група з питань народної освіти УРСР

1958р. Група з питань машинобудування, станкобудування та інструментальної промисловості, Група з питань електрифікації і електропромисловості, Група з питань Міністерства внутрішніх справ УРСР, Комісії радянського контролю та органів ЗАГСа, Група з питань Державної планової комісії та Державного науково-технічного комітету при Раді Міністрів УРСР, Група з питань харчової, м'ясо-молочної, цукрової і рибної промисловості, Група з питань зовнішніх економічних зв'язків, Відділ сільського господарства і заготівель з питань лісного господарства, Група з питань юстиції і Держарбітражу

1960-1961рр. Група з питань машинобудування, Група з питань електротехнічної промисловості, енергетики і сільської електрифікації, Група з питань будівництва гідроелектростанцій каналів та великих водопроводів, Група з питань будівництва, проектування, архітектури і промисловості будівельних матеріалів, Група з питань комунального господарства, Група з питань автомобільного транспорту і дорожнього господарства, Група з питань транспорту і зв'язку, Група з питань освіти, Інспекторська група з питань раднаргоспів, Оргінструкторський відділ

1958-1959рр. Група з питань автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР, Група з питань зв'язку, залізничного, річкового, морського транспорту і громадянського повітряного флоту, Група з питань будівництва каналів, зрошувальних систем і гідроелекростанцій, Група з питань будівництва та будівельних матеріалів, Група з питань житлового і комунального господарства, Група з питань водного господарства, Група з питань культури, фізкультури, спорту і культурних зв'язків з закордоном, Група з питань науки і вищої освіти

1955р. Сектор сільського господарства, Сектор тваринництва, Сектор місцевої промисловості та промкооперації, Сектор землеустрою, Сектор комунального господарства, Сектор транспорту і зв'язку, Автошляховий сектор, Відділ капітального будівництва, Відділ водогосподарських заходів,

Сектор сільського господарства приміських зон, Сектор по підготовці до Всесоюзної сільсько-

господарської виставки, Група по нагородженню передовиків сільського господарства, Сектор заготівель, Сектор лісу і лісової промисловості, Сектор харчової промисловості, Сектор легкої промисловості, Сектор фінансів, Сектор торгівлі і цін, Сектор культури, Сектор освіти, Сектор охорони здоров'я та соціального забезпечення, Сектор судово-прокурорських органів, Сектор праці і заробітної плати, Секретаріат Ради Міністрів УРСР в оборонних справах, Сектор чорної металургії, Сектор вугільної промисловості, Сектор нафтопродуктів, Сектор газифікації, Сектор електрифікації, Сектор будівництва та будівельних матеріалів

1956-1957рр;1959-1961рр. Відділ сільського господарства і заготівель

1956-1957рр. Референт по Головному управлінню водного господарства при Раді Міністрів УРСР, Група референтів по Міністерству лісової промисловості УРСР, питаннях лісозаготівель та лісового господарства, Група референтів по Міністерству легкої промисловості УРСР, Група референтів по Міністерству фінансів УРСР, республіканських конторах Держбанку СРСР і спецбанків, Група референтів по Міністерству промисловості продовольчих товарів УРСР, Група референтів по Міністерству промисловості м'ясних і молочних продуктів, Референт по Міністерству рибної промисловості УРСР, Референт по Міністерству паперової і деревообробної промисловості УРСР, Група референтів по Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці, Група референтів по Міністерству культури УРСР, Академії наук УРСР, Комітету по фізкультурі і спорту при Раді Міністрів УРСР, Українському товариству культурного зв'язку з закордоном, Референт по Міністерству вищої освіти УРСР, Група референтів по Міністерству охорони здоров'я УРСР, Група референтів по Міністерству соціального забезпечення УРСР, Група референтів по Міністерству юстиції УРСР та Держарбітражу при Раді Міністрів УРСР, Референт по Головному управлінню організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР та Українському республіканському управлінню трудових резервів, Група референтів з питань праці і заробітної плати, Група референтів в оборонних питаннях, по Міністерству внутрішніх справ УРСР і Міністерству державного контролю УРСР, Група референтів по Державній плановій комісії Ради Міністрів УРСР, Група референтів по Міністерству чорної металургії УРСР, Група референтів по Міністерству вугільної промисловості УРСР і питаннях будівельних організацій по будівництву шахт, Група референтів з питань будівництва теплових електростанцій, гідростанцій, каналів, комунальних і сільських електростанцій, Група референтів по Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР в справах будівництва і архітектури, Академії будівництва та архітектури УРСР, Головкиївбуду і питаннях промислового і сільського будівництва, Група референтів по Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і питаннях виробництва будівельних матеріалів іншими відомствами і колгоспами, Група референтів по Міністерству автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР, Група референтів по Міністерству зв'язку УРСР, питаннях залізничного транспорту, річкового транспорту і цивільного повітряного флоту

1958-1960рр. Група з питань лісової, паперової і деревообробної промисловості

1961р. Група з питань лісової, паперової, деревообробної промисловості і лісозаготівель, Група з питань культури, фізкультури, мистецтва, видавництв і поліграфії, Група з питань науки, вищої, середньої спеціальної та професійної освіти

1956р. Референт по Міністерству текстильної промисловості УРСР

1960р. Група з питань культури, фізкультури і спорту, Група з питань науки, вищої і середньої спеціальної освіти та репатріації,

1956-1958рр. Група референтів по Міністерству освіти УРСР

1955-1958рр. Організаційно-інспекторська група

1957р. Референт з кадрів

1958-1959рр.;1961р. Група з питань кадрів

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1937
Кінцевий рік документів 1991
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»