ф. 2 оп. 3
Шифр ф. 2 оп. 3
Анотація

3-опис

Секретаріат управління справами (постанови ЦВК і РНК СРСР, ЦК КП/б/у, ВУЦКВ і РНК УРСР з питань політичного, організаційного, господарського та культурного будівництва; протоколи засі-дань РНК УРСР, президій ВРНГ УРСР, колегій Народних Комісаріатів і президій губернських виконавчих комітетів; плани роботи НК УРСР на 1924-1925 операційний рік; листування з РНК РСФРР, ВУЦВК, ВРНГ УРСР та Народними Комісаріатами про підготовку до 8-го Всеукраїнського

з'їзду Рад, діяльність сільрад, постачання селам сільгоспмашинами та літературою, планове кре-дитування державної місцевої промисловості, єдиний сільсь-когосподарський податок на села, виховання молоді тощо)

Назва фонду Кабiнет Мiнiстрiв України
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»