Постiйне представництво РНК УРСР при Урядi РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постiйне представництво РМ УРСР при РМ СРСР
Номер фонду 3
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1980
Кількість справ 8898
Перейменування
Уповноважений УРСР в справах господарського будівництва при Робітничо-Селянському Уряді РРФСР, м. Москва (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Постійне представництво УРСР при Уряді СРСР, м. Москва (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1931)
Постійне представництво РНК УРСР при Уряді РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постійне представництво РМ УРСР при РМ СРСР (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1958)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1921-1929 Постанови ВУЦВК по адміністративно-господарській діяльності в Україні. Постанови РНК УРСР. Протоколи засідань ВРНГ РРФСР, Всеукраїнської земельної ради, галузевих комісій ЦК РКП(б… 1921 1929
2 2 опис Обіжники Всеросійської ради профспілок працівників радянських громадських установ. Листування з Постійним представництвам УРСР при уряді СРСР по обліку членів профспілки. Протоколи засідань м… 1923 1924
3 3 опис Постанови ЦК КПРС і РМ УРСР, постанови та розпорядження РМ СРСР (1956-1971рр.); документи до засідань Президії РМ СРСР та її комісії (1956,1965,1967-1970рр.). Виписки з протоколів цих Зас… 1956 1980
5 5с опис Секретно
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України