ф. 3 оп. 1
Шифр ф. 3 оп. 1
Анотація

1 опис

1921-1929 Постанови ВУЦВК по адміністративно-господарській діяльності в Україні. Постанови РНК УРСР. Протоколи засідань ВРНГ РРФСР, Всеукраїнської земельної ради, галузевих комісій ЦК РКП(б), Президії ВЦВК. Угоди між урядами РРФСР і УРСР з різних аспектів господарської діяльності. Резолюції РНК РРФСР з політико-адміністративних питань. Листування з РНК УРСР з адміністративно-господарських питань. Матеріали до протоколів засідань РНК РРФСР ( декрети, постанови, виписки із протоколів, інструкції, проекти положень, листування).

1922-1926 Протоколи засідань Малої РНК РРФСР, матеріали до протоколів ( декрети, постанови, виписки із протоколів, проекти статутів). Проекти постанов і протоколи засідань колегії Наркомзему РРФСР.

1922-1928 Статути акціонерних товариств і банків.

1922 Бюлетені Народного комісаріату з земельних справ УРСР, представництва УРСР в Прибалтійських республіках, в Польщі, Фінляндії, РРФСР.

1923 Проекти угод про створення СРСР. Проекти конституції СРСР. Положення про наркомати СРСР і їх взаємодії з наркоматами УРСР. Проекти декретів з адміністративно-господарської діяльності урядів РРФСР і УРСР. Проекти земельного кодексу СРСР.

1924-1925 Матеріали господарсько-фінансової діяльності Наркомзему УРСР. Довідки і доповідні Наркомфіну УРСР з фінансових питань.

1928-1929 Місячні плани господарської діяльності товариства УРСР. Контрольні цифри розвитку народного господарства УРСР на

1928-1929рр. Матеріали до п'ятирічного плану розвитку народного господарства УРСР Матеріали до плану фінансування Дніпробуду. Листування з урядом СРСР з питань оподаткування торгівлі.

Назва фонду Постiйне представництво РНК УРСР при Урядi РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постiйне представництво РМ УРСР при РМ СРСР
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»