ф. 3 оп. 3
Шифр ф. 3 оп. 3
Анотація

3 опис

Постанови ЦК КПРС і РМ УРСР, постанови та розпорядження РМ СРСР (1956-1971рр.); документи до засідань Президії РМ СРСР та її комісії (1956,1965,1967-1970рр.). Виписки з протоколів цих Засідань, документи з питань фінансування народного господарства, праці та зарплати. Проекти постанов РМ УРСР, висновки та пропозиції РМ УРСР, висновки та пропозиції РМ УРСР до них. Пропозиції та копії листів РМ УРСР до ЦК КПРС, РМ СРСР, союзних міністерств і відомств з питань розвитку народного господарства, науки та культури (1966-1970). Документи про нагородження і вручення почесних нагород; річні фінансові звіти, штатні розклади Постпредства УРСР (1958-1970).

1962,1965-1969,1971-1977 Секретаріат.

1970-1977 Відділ промисловості, будівництва та комунального господарства. Відділ сільського господарства і заготівель. Відділ фінансування торгівлі, праці і зарплати. Консультант з питань науки, культури і охорони здоров'я.

1971-1977 Відділ матеріальних фондів. Бухгалтерія.

Назва фонду Постiйне представництво РНК УРСР при Урядi РНК СРСР, м. Москва; з 1946р.-Постiйне представництво РМ УРСР при РМ СРСР
Початковий рік документів 1956
Кінцевий рік документів 1980
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»