Управлiння уповноваженого Народного Комiсарiату Закордонних справ СРСР на Українi, м. Харкiв
Номер фонду 4
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1925
Кількість справ 1670
Перейменування
Відділ закордонних справ при Тимчасовому Робітничо-Селянському уряді України, мм.. Суджа, Харків, Бєлгород (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний Комісаріат закордонних справ УРСР, мм. Харків, Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний Комісаріат по закордонних справах УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Управління уповноваженого Народного Комісаріату Закордонних справ СРСР в Україні, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1944)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1919-1923 Секретаріат. Загальна канцелярія. Підвідділ віз та закордонних паспортів. Відділ дипломатичних відносин. 1919;1921-1922 Підвідділ особового складу. 1921-1925 Підвідділ… 1918 1925
2 2 опис 1919;1921-1922 Секретаріат. Загальна канцелярія. 1921-1924 Підвідділ віз та закордонних паспортів. 1921-1925 Підвідділ дипломатичних кур'єрів. 1920 Інформаційний відділ. 1920-1925… 1919 1925
3 3 опис Місцевий комітет. 1922 1924
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України