ф. 5 оп. 5
Шифр ф. 5 оп. 5
Анотація

5 опис

Декрети і постанови Раднаркому СРСР, РРФСР, УРСР, ВУЦВК і обіжники Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР про організацію міліції на залізниці, порядок змін кордонів губерній та повітів, оплату праці службовців радянських закладів і складання кошторису на 1919р., про встановлення порядку взаємовідносин між представниками іноземних держав та урядовими органами РРФСР, умови надання прав українського громадянства іноземцям, про права і обов'язки іноземців, що проживають на території УРСР, правах дипломатичних представників іноземних держав; Робітничо-Селянському уряду УРСР про встановлення Єдиного тарифу консульських зборів, що змінюється консульствами і консульськими відділеннями повноважних представництв РРФСР за кордоном, а також Народним Комісаріатом іноземних справ і його уповноваженими, про відновлення втрачених документів (паспортів, трудових книжок, перепусток). Розпорядження та інструкції НКВС УРСР про виробництво усіма губернськими і повітовими виконкомами строгої реєстрації іноземців, що проживають на території УРСР; видачі "видів на проживання" іноземним громадянам постійно чи тимчасово, що проживають в РРФСР і УРСР, про порядок прийняття іноземців в українське громадянство (правила колективної відправки осіб, які обрали польське громадянство), про надсилання всіма губернськими відділами управління виконкомів письмових звітів про перереєстрацію іноземців по губерніях. Доповіді і звіти губернських відділів управління виконкомів про діяльність іноземних підвідділів управління виконкомів про діяльність іноземних підвідділів (при відділах управління)за 1923р. І листування з ними про видачу посвідчень про оптацію; прийом і вихід із українського громадянства, про видачу закордонних паспортів, віз і посвідчень, про порядок призначення іноземців постійними і тимчасовими жителями УРСР та ін. Списки біженців - іноземців Литви, Польщі, відправлених Укрревкомом на Батьківщину і список емігрантів, які живуть у Миколаївській губернії і бажаючих виїхати до Америки. Заяви про видачу паспортів для виїзду за кордон.

Назва фонду Народний комiсарiат внутрiшнiх справ УРСР. м. Київ
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»