Вищий арбiтражний суд України
Номер фонду 7
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1999
Кількість справ 1644
Перейменування
Вищий арбітражний суд України (Початкова дата: 1991)
Державний арбітраж при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1933)
Державний арбітраж при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1946)
Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1953)
Державний арбітраж Міністерства юстиції УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1954)
Державний арбітраж при Раді Міністрів УРСР, м. Київ, (з 18.04.1991 р. при Кабінеті Міністрів УРСР) (Початкова дата: 1954, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Справи за позовом установ та організацій. 1931 1933
2 2 опис Інструктивні вказівки, інформаційний лист Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР про роботу арбітражів. Протоколи засідань колегії арбітражу, республіканських нарад головних арбітрів та… 1944 1991
3 опис 3 Протоколи Президії, матеріали Пленуму та Ради суддів, накази з основної діяльності, статистичні звіти, штатні розписи та зміни до них, бухгалтерські звіти, баланси, зведені статистичні звіти… 1991 1999
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України