ф. 7 оп. 2
Шифр ф. 7 оп. 2
Анотація

2 опис

Інструктивні вказівки, інформаційний лист Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР про роботу арбітражів. Протоколи засідань колегії арбітражу, республіканських нарад головних арбітрів та консультантів облдержарбітражів УРСР, нарад при Головному арбітрі. Постанови Головного арбітра при Раді Міністрів СРСР і Головного арбітра при Ради Міністрів УРСР у справах майна та переддоговірних суперечках, які розглядалися в порядку нагляду та протоколи засідань арбітражу в цих справах. Вказівки арбітрам при облвиконкомах УРСР. Висновки Головного арбітра за вимогою Ради Міністрів УРСР по скаргам на рішення обласних арбітрів. Довідки арбітрів про узагальнення матеріалів розгляду справ. Річні статистичні звіти про роботу Державного арбітражу та арбітражів при облвиконкомах УРСР. Акти перевірки роботи, річні бухгалтерські звіти арбітражів. Штатний розпис та кошторис адміністративно-господарських витрат арбітражів.

Листування з Радою Народних Комісарів УРСР, Радою Міністрів СРСР та Радою Міністрів СРСР з питань Арбітражної практики.

Назва фонду Вищий арбiтражний суд України
Початковий рік документів 1944
Кінцевий рік документів 1991
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»