ф. 8
Шифр ф. 8
Анотація

Відділ судоустрою та нагляду Народного комісаріату юстиції УРСР. Організаційно-інструкторський відділ Народного комісаріату юстиції УРСР. І-й, ІІ-й, ІІІ-й, У-й, УІ-й підвідділи прокуратури УРСР. Кошторисно-фінансова частина. Адміністративно-фінансовий відділ. Загальна прокуратура. Управління виправно-трудових установ.

Назва фонду Мiнiстерство юстицiй УРСР, м. Київ
Початковий рік документів 1928
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»