ф. 9 оп. 1
Шифр ф. 9 оп. 1
Анотація

1 опис

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ СПРАВ.

Закони, обіжники, накази Міністерства народного господарства УНР і голів уповноваженого уряду УНР. Інструкція про порядок призначення на посади урядовців, про їх звільнення, переведення, відпустки. Відомості Міністерства народного господарства УНР про кількість вантажів вивезених за кордон Директорією. Листування з волосними земськими управами про повернення земель і лісів поміщиками, тимчасове утворення при народних управах продовольчих відділів; з комісією по товарообміну з Польщею про обмін продуктів на зброю та обмундирування для петлюрівської армії.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО ТОРГУ

Закони, накази РМ УНР, головної управи військ УНР і департаменту внутрішнього торгу про закупку товарів за кордоном, асигнування коштів на канцелярські, господарські потреби, встановлення цін на продукти, закупку обмундирування і продуктів для петлюрівської армії. Листування з міністерствами і установами УНР про закупку товарів, розрахункові таблиці.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО ТОРГУ

Закони, законопроекти, накази, обіжники Міністерства народного господарства УНР про митні тарифи, створення закупівельної комісії в Польщі, її штати. Протоколи засідань про проведення закупівлі військового майна.

ХЛІБНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Закони РМ УНР, накази обіжники та розпорядження Міністерства народного господарства УНР про постачання хлібом петлюрівської армії, становище місцевих самоврядувань, ринкової ціни на зерно, монополію на вивіз хліба з України. Листування з губернськими, повітовими продвідділами, військовими установами про постачання зерна Міністерству народного господарства УНР та військам.

ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Закони постанови РМ УНР та Міністерства народного господарства УНР про організацію петлюрівських військ на території УРСР, контроль за вивозом хліба за кордон. Штати, списки урядовців Міністерства народного господарства УНР. Листування з Головуповноваженим по евакуації про виїзд Міністерства народного господарства з міста Кам'янець-Подільська в Польщу під час натиску Червоної Армії.

ДЕПАРТАМЕНТ МОРЕПЛАВСТВА ТА ПОРТІВ

Закони, накази Ради Міністрів УНР та Міністерства народного господарства УНР про діяльність департаменту мореплавства і портів.

ДЕПАРТАМЕНТИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКИЙ І ФАБРИЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ

Статут про діяльність фабрично-промислового департаменту та місцевих промислових комітетів. Протоколи засідань ради фабрично-промислового департаменту. Персональні листи

СПРАВИ ЦУКРОВИХ І ГОРІЛЧАНИХ ЗАВОДІВ

Закони, обіжники, накази, інструкції Міністерства народного господарства УНР. Листування з цукровими заводами про фінансування цукрових заводів та обробку цукрових плантацій, забезпечення військових частин цукром.

ДЕПАРТАМЕНТ ШКІРЯНИЙ

Закони, статути, накази Міністерства народного господарства УНР про діяльність шкіряного департаменту, розвиток шкіряної промисловості, монополію на вивіз шкіри за кордон, призначення та звільнення з посад урядовців шкіряного департаменту.

ДЕПАРТАМЕНТ ПАЛИВА І МЕТАЛІВ

Накази, обіжники, положення Міністерства народного господарства УНР про утворення наради по паливу, звільнення та призначення на посади урядовців.

Назва фонду Мiнiстерство народного господарства Української Народної Республiки, сiчень 1919р. - м. Київ, червень-листопад 1919р. - м. Кам'янець-Подiльський, травень1920р.- м. Київ, липень - серпень 1920р. - Кам'янець - Подiльський, з 1921р.- м. Тарнiв (Польща)
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1922
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»