Головне архiвне управлiння при радi мiнiстрiв Української РСР, м. Київ.
Номер фонду 14
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1993
Кількість справ 9312
Перейменування
Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України (Початкова дата: 1991)
Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС), м. Київ. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Головне архівне управління Позашкільного відділу Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС), м. Київ. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1921)
Головне архівне управління при Народному комісаріаті освіти УРСР (Головархів), м. Харків. (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Центральне архівне управління при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті (Укрцентрархів, з 1927р.-ЦАУ), м. Харків, м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1938)
Архівне управління Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1938, Кінцева дата: 1940)
Архівне управління Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1941)
Архівний відділ Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1940, Кінцева дата: 1941)
Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, мм. Златоуст, Київ. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1944)
Архівне управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, з березня 1946р.- Міністерства внутрішніх справ УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1960)
Архівне управління при Раді Міністрів УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1960, Кінцева дата: 1974)
Головне архівне управління при раді міністрів Української РСР, м. Київ (Початкова дата: 1974, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1920р. Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС). Особлива Всеукраїнська архівна комісія (ОВК). 1921-1922 Загальна канцелярія, до 03,09,1921р… 1920 1944
2 2 опис 1945-1970 Секретаріат 1971-1981,1984-1988 Канцелярія 1989-1991 Керівництво 1982-1983 Прийомна 1973-1988 Редакція науково-інформаційного бюлетеня "Архіви України" 1971-1983 Місцевий ком… 1945 1990
3 3 опис 1947-1988 Плани діяльності та звіти архівних установ 1947 1988
6 6сч опис Обіжники, листування з НКВС УСРР, окружними архівними установами про порядок допуску дослідників до архівних документів Плани роботи окружних архівних управлінь… 1918 1945
7 опис 7 1943- 1951, 1955-1960 Відділ використання документальних матеріалів 1945- 1948, 1950-1963 Організаційно-інспекторський відділ 1946,1949 Секретаріат 1946-1961 Відділ комплектування… 1943 1989
5-ос Документи з особового складу. 1945 1988
1 ос Документи з особового складу (накази Наркомосвіти УРСР за 1921р.- ЦАУ УРСР за 1928-1931,1935, Архівного відділу НКВС УРСР за 1939,1940рр. з особового складу; розпорядження Шадринсько… 1920 1944
оп.8 1992-1993 Керівництво 1992 Відділ зберігання та обліку Архівного фонду України 1993 Відділ зберігання та обліку НАФ 1992 Відділ формування Архівного фонду України та діловодства 1993 Відд… 1992 1993
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України