ф. 14 оп. 1
Шифр ф. 14 оп. 1
Анотація

1 опис

1920р. Архівна секція Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС). Особлива Всеукраїнська архівна комісія (ОВК).

1921-1922 Загальна канцелярія, до 03,09,1921р.- адміністративно-технічний підвідділ архівного відділу ВУКОПМИСу.

1923-1924,1931-1944 Секретаріат.

1925-1930 Адміністративно-організаційний відділ.

1940-1941 Організаційно-інспекторське відділення.

1942-1943 Організаційно-методичний відділ.

1944 Організаційно-інспекторський відділ.

1921,1923-1930 Відділ архівознавства, до 03,09,1921р.- підвідділ архівознавства архівного відділу ВУКОПМИСу.

1931 Кабінет архівознавства (науково - методологічно - методичний сектор)

1932 Методично-методологічний сектор.

1940-1941 Науково-методичне відділення.

1944 Науково-методичний відділ.

1931 Сектор агітації, пропаганди і археографії.

1932 Сектор агітації, пропаганди і наукової публікації документів.

1933 Видавнича група.

1934-1935,1937-1939 Редакційно-видавничий відділ.

1942-1944 Науково-видавничий відділ.

1934 Відділ організації та використання історично-документальної бази УРСР.

1935 Відділ організації та використання архівних матеріалів.

1944 Відділ використання.

1936,1938-1939 Відділ центральних і місцевих архівних установ.

1937-1939 Відділ відомчих архівів.

1944 Організаційно-інспекторський відділ ІІ відділення (по керівництву архівами центральних установ і організацій). Відділ комплектування.

1921 Експертний відділ, до 03,09,1921р.- контрольно-експертний підвідділ архівного відділу ВУКОПМИСу.

1940-1942 Експертно-перевірна комісія.

1921-1922 Обліково-контрольний відділ, до 03,09,1921р.- підвідділ архівних фондів архівного відділу ВУКОПМИСу.

1938-1939 Обліково-методичний відділ.

1931 Сектор планово-інструкторський і кадрів.

1932-1933 Сектор планування і кадрів.

1939 Відділ кадрів.

1942-1944 Відділення кадрів.

1923-1933,1936-1937 Фінансова частина.

1934-1935 Фінансово-бюджетна частина.

1938-1939 Фінансово-бюджетна група.

1940 Бухгалтерія.

1941 Фінансово-плановий сектор.

1942 Фінансово-плановий відділ.

1943-1944 Фінансовий відділ.

1941-1942 Управління державними архівами в УРСР в м. Златоусті.

1941-1942 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Балашові.

1942 Оперативна група управління державними архівами УРСР в м. Ворошиловграді.

1943 Оперативна група управління державними архівами УРСР в м. Калачі.

1942-1944 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Ульяновську.

Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Актюбінську.

1942-1943 Евакогрупа державних архівів УРСР в м. Шадринську.

Назва фонду Головне архiвне управлiння при радi мiнiстрiв Української РСР, м. Київ.
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1944
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»