Уповноважений представник Народного комiсарiату освiти УРСР у Нiмеччинi, м. Берлiн.
Номер фонду 16
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 313
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Статут та протоколи засідань редакційної комісії Народного комісаріату освіти УРСР. Огляд діяльності та звіти про стан золотого фонду Наркомосу УРСР. Звіти уповноваженого представництва… 1921 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України