ф. 16 оп. 1
Шифр ф. 16 оп. 1
Анотація

1 опис

Статут та протоколи засідань редакційної комісії Народного комісаріату освіти УРСР. Огляд діяльності та звіти про стан золотого фонду Наркомосу УРСР. Звіти уповноваженого представництва Наркомосу УРСР у Німеччині про діяльність за 1922-1925рр. Службові записки про оформлення документації на закупку імпортних товарів. Замовлення на закупку книг та обладнання для учбових установ Наркомосу УРСР. Листування з Наркомосом УРСР, Торгпредствами СРСР, РРФСР, УРСР за кордоном про реалізацію замовлень на закупку імпортних товарів, розповсюдження російських видань за кордоном, видання російсько-українського словника.

Назва фонду Уповноважений представник Народного комiсарiату освiти УРСР у Нiмеччинi, м. Берлiн.
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»