Українська фiлiя Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчного персоналу при Вищiй Радi Народного Господарства УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 19
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 32
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Накази, постанови, обіжники та інструкції Вищої Ради Народного господарства СРСР про організацію на підприємствах короткотермінових курсів бригадирів ударних бригад та курсів підготовки… 1928 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України