ф. 19 оп. 1
Шифр ф. 19 оп. 1
Анотація

1 опис

Накази, постанови, обіжники та інструкції Вищої Ради Народного господарства СРСР про організацію на підприємствах короткотермінових курсів бригадирів ударних бригад та курсів підготовки висуванців ударників для господарської роботи. Протоколи Української філії інституту. Учбові плани та програми курсів. Листування з господарськими організаціями, об'єднаннями, трестами гірничої, вугільної, металургійної та хімічної промисловості, Центральним інститутом підвищення кваліфікації при ВРНГ СРСР про організацію курсів по підвищенню кваліфікації інженерно-технічного персоналу та розробку учбових планів і програм

Назва фонду Українська фiлiя Iнституту пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчного персоналу при Вищiй Радi Народного Господарства УРСР, м. Харкiв
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»