ф. 20 оп. 1
Шифр ф. 20 оп. 1
Анотація

1 опис

Постанови ВЦВК, ВУЦВКу, РНК УРСР про організацію допомоги дітям РРФСР і України. Постанова РНК УРСР про створення Центральної ради захисту дітей. Положення про організацію Центральної та губернських Рад захисту дітей на Україні. Обіжники та розпорядження комісії допомоги дітям при ВУЦВКу. Протоколи засідань Центральної Ради захисту дітей при РНК УРСР, Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВКу та дитячих секцій цієї комісії, нарад по питаннях надання допомоги голодуючим при ВУЦВКу, Південному бюро, ВЦРПС та губернських рад захисту дітей. Доповіді про діяльність Центральної Ради захисту дітей при РНК УРСР та про обслуговування дитячих закладів України. Листування з ВУЦВКом, РНК УРСР, наркоматами України та губернськими радами захисту дітей про надання допомоги дітям районів, які постраждали під час інтервенції та громадянської війни, а також дітям голодуючих губерній. Про асигнування коштів, надання приміщень та устаткування дитячим закладам і забезпечення їх продовольством.

Назва фонду Центральна рада захисту дiтей при РНК УРСР, м. Харкiв
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1922
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»