Вища арбiтражна комiсiя при Українськiй Економiчнiй Нарадi, м. Харкiв
Номер фонду 22
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 141
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Протоколи засідань Всесоюзної наради при ВАК РТО та ВАК при УЕН УРСР. Звіти ВАК при УЕН УРСР та Дніпропетровської АК за 1923-1931рр. Листування з Раднаркомом УРСР про розгляд спірних питань… 1923 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України