Український науково-дослiдний iнститут рослинництва при Управлiннi науковими установами Народного господарства освiти, м. Харкiв
Номер фонду 23
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 5
Перейменування
Український науково-дослідний інститут прикладної ботаніки при Управлінні науковими установами Народного Комісаріату освіти УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1928)
Український науково-дослідний інститут рослинництва при Управлінні науковими установами Народного господарства освіти, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1935)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Тези доповідей на Всеукраїнській конференції по сільськогосподарських рослин. Директиви та обіжники секції науки Держплану СРСР та Держплану УРСР і Академії сільськогосподарських наук УРСР… 1929 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України