ф. 23 оп. 1
Шифр ф. 23 оп. 1
Анотація

1 опис

Тези доповідей на Всеукраїнській конференції по сільськогосподарських рослин. Директиви та обіжники секції науки Держплану СРСР та Держплану УРСР і Академії сільськогосподарських наук УРСР про складання п'ятирічних планів та контрольних цифр по науково-дослідній роботі. Окремі примірники подвірних статистичних карток селянського землекористування.

Назва фонду Український науково-дослiдний iнститут рослинництва при Управлiннi науковими установами Народного господарства освiти, м. Харкiв
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»