Верховний Суд України
Номер фонду 24
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1993
Кількість справ 32869
Перейменування
Верховний Суд України, м. Київ (Початкова дата: 1991)
Єдиний Верховний трибунал УСРР (Верхтриб), м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Верховний Суд УСРР (Верхсуд УСРР) м. Харків , з 1943р.- м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1921 Секретаріат. Організаційно-інструкторський відділ. Судовий відділ. Касаційний відділ. Військово-транспортний відділ. Слідча частина. 1921-1923 Судова колегія у карних справах… 1921 1923
2 2 опис 1922 Секретаріат. Організаційно-інструкторський відділ. Судовий відділ. Касаційний відділ. Судовий виконавець Верхтрибу… 1922
3 3 опис 1923 Управління справами. Судовий відділ. Касаційний відділ. Судовий розпорядник. 1923-1924 Цивільна колегія Верхсуду УРСР. Дисциплінарна колегія. 1923 Кримінально-судова колегія. Цивільна… 1923 1924
4 4 опис 1924-1925 Управління справами. Загальна канцелярія. 1924 Судовий виконавець. Касаційний відділ. Судово-цивільна колегія. Цивільна касаційна колегія. Кримінально-касаційна колегія. Список… 1923 1925
5 5 опис Кримінально-судова колегія. Кримінально-касаційна колегія. Цивільна касаційна колегія. 1925
6 6 опис Кримінально-судова колегія. Кримінально-касаційна колегія. Цивільна касаційна колегія. Дисциплінарна колегія… 1926
7 7 опис Цивільна касаційна колегія. Кримінально-касаційна колегія. Особові справи. 1927
8 8 опис 1931-1932 Секретаріат. 1928-1932 Кримінально-касаційна колегія. Цивільна касаційна колегія. 1932 Кримінально-судова колегія. 1931-1932 Експедиція. 1930-1932 Бухгалтерія… 1928 1932
9 9 опис 1920-1922 Верховний революційний трибунал. 1923 Управління справами. Карно-слідчий відділ. 1924,1927 Цивільно-судова колегія. 1926,1928 Кримінально-судова колегія. 1923-1927 Цивільна… 1920 1941
10 10 опис 1936-1939 Секретаріат. 1924,1935-1939 Кримінально-судова колегія. 1938-1939 Судова колегія в цивільних справах. 1933-1939 Кримінально-касаційна колегія. 1933 Бухгалтерія. 1940 Накази по… 1924 1940
11 11 опис Секретаріат. Судова колегія у цивільних справах. Судова колегія в кримінальних справах. Кримінально-касаційна колегія… 1940
12 12 опис Кримінально-касаційна. Судова колегія у цивільних справах. Судова колегія в кримінальних справах. 1941
13 13 опис Протоколи закритих засідань пленумів та президії Верхсуду УРСР. Постанови і обіжники ВУЦВК, РНК, НКЮ та Верхсуду УРСР. Листування з ДПУ УРСР, НКЮ, Прокуратурою УРСР, окружними та районними… 1921 1932
14 14 опис Касаційні справи 1925
15 15с опис Секретно
16 16 опис 1943-1987 Канцелярія. Судова колегія в судових справах. 1962-1987 Судова колегія в цивільних справах. 1966-1970 Управління судових органів. 1956-1962,1966-1970 Відділ кадрів. 1966-1970 В… 1943 1987
17 17 опис 1922-1941,1948-1965 Місцевий комітет профспілки працівників Верхсуду УРСР. 1922 1965
18 18 опис Касаційний та наглядовий перегляд Верховним Судом справ засуджених 1942 1953
19 19с опис Секретно 1940 1980
20 20 опис Справи розглянуті судовою колегією в кримінальних справах першої інстанції. 1945 1993
21 ос Особові справи співробітників Верховного суду УРСР 1918 1941
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України