Український науково-дослiдний iнститут механiзацiї i електрифiкацiї сiльського господарства Пiвденного вiддiлення ВАСГНIЛ, м. Київ
Номер фонду 25
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1991
Кількість справ 2584
Перейменування
Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства Південного відділення ВАСГНІЛ, м. Київ (Початкова дата: 1970)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Наркомзему УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1941)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Наркомзему УРСР, м. Енгельс Саратовський обл. (Початкова дата: 1941, Кінцева дата: 1944)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Наркомзему УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1944, Кінцева дата: 1946)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Міністерства землеробства УРСР м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1947)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1953)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1947, Кінцева дата: 1953)
Український науково-дослідний інститут механізації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1953, Кінцева дата: 1956)
Український науково-дослідний інститут механізації і електрифікації сільського господарства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1956, Кінцева дата: 1970)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Протоколи засідань комісії по винаходах при Українському науково-дослідному інституті механізації і електрифікації сільського господарства. Креслення і пояснення до винаходів сільського… 1931 1932
2 2 опис Наукові звіти інституту по темах 1931 1991
3 3 опис 1942-1944,1947-1985 Канцелярія. 1938-1940,1944-1985 Наукова частина. 1940-1942,1944-1985 Бухгалтерія. 1945,1947-1950,1955-1961,1963-1985 Профспілковий комітет… 1938 1985
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України