Мiнiстерство фiнансiв України, м. Київ.
Номер фонду 30
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1998
Кількість справ 69866
Перейменування
Міністерство фінансів України, м. Київ (Початкова дата: 1991)
Народне секретарство фінансів, м. Харків; з12.02.1918р. -м. Полтава; з 12,03,1918р. - м. Катеринослав; з 20,03,1916р.- м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Відділ фінансів при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України, м. Суджа; з 27,12,1918р.- м. Бєлгород; з 03,01,1919р.-м. Харків. (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний комісаріат фінансів УРСР, м. Харків, з 21,03,1919р.- м. Харків. (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Колегія Уповноваженого Народного Комісаріату фінансів РРФСР на Україні, м. Харків (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Управління Уповноваженого Народного комісаріату фінансів РРФСР при Раді Народних комісарів УРСР, м. Харків. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1923)
Народний комісаріат фінансів УРСР (Наркомфін УРСР), м. Харків; з 1934 р. - м. Київ (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1946)
Міністерство фінансів УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
48 опис 48 1992-1996 Управління справами Головне бюджетне управління 1992-1993 Бухгалтерія Управління обігу державних цінних паперів і фінансових ринків 1994-1996 Управління грошово-кредитних в… 1992 1998
1956-1970 Управління фінансування будівництва та проектних організацій. 1967-1970 Загальні справи управління. 1956-1966 Зведено-плановий відділ. 1967-1966 Відділ зведеного планування. 1957-1959 В… 1956 1970
1918-1919 Кредитна канцелярія. 1918 Податковий відділ. 1918-1919 Кошторисно-касовий відділ. 1920 Загально-адміністративний відділ. Інструкторсько-інспекторський відділ. Відділ транспортування… 1918 1926
1927-1928 Колегія. 1930-1933 Секретаріат колегії. 1927-1929 Загальне управління. 1927-1928 Загальна канцелярія. 1927-1929 Юридична частина. 1927-1928 Організаційне бюро. Обліково-розподільна… 1927 1933
Особові справи співробітників Наркомфіну УРСР від "А" до "Я", персональні картки співробітників. Місцевих фінансових органів УРСР… 1918 1933
Секретно 1919 1926
Таємно 1957
Секретно 1939 1992
Місцевий комітет. 1925 1927
1941-1943 Секретаріат. 1944-1946 Загальна канцелярія. 1947-1970 Канцелярія. 1941 1970
Бюджетне управління. 1944-1969 Загальні справи управління. 1941-1969 Зведено-плановий відділ. 1940-1963 Відділ бюджетів областей. 1964-1970 Відділ місцевих бюджетів. 1941-1945,1948-1970 Відділ… 1938 1970
Управління державних доходів. 1941-1949,1959-1970 Загальні справи управління. 1941-1942 Планово-обліковий сектор. 1943-1969 Відділ планування і обліку. 1970 Відділ планування держприбутків та обл… 1941 1970
Управління державних прибутків - державної реєстрації державних, кооперативних, громадських та господарських підприємств і організацій… 1948 1956
1939-1958 Управління податків і зборів. 1940,1942-1958 Загальні справи управління. 1939-1958 Відділ планування і обліку. 1941-1944,1946,1950-1954 Відділ сільського платежу. 1942 Відділ міських та… 1938 1958
1954-1956 Відділ фінансування чорної металургії та вугільної промисловості. 1957-1960 Управління фінансування союзно-республіканської промисловості. 1961-1963 Управління фінансування рвднаргоспів… 1954 1965
1940-1953 Відділ фінансування сільського господарства. 1954,1963-1970 Управління фінансування сільського господарства і заготівель. 1955-1962 Управління фінансування сільського господарства. 1954… 1940 1970
1941,1944 Відділ фінансування комунального господарства. 1945-1946 Відділ фінансування комунального господарства, шляхового господарства і автотранспорту. 1947-1953 Відділ фінансування комунально… 1941 1970
1941,1942,1944-1953 Відділ фінансування культури та освіти. 1941 1953
Відділ фінансування охорони здоров'я і соціального забезпечення. 1944 1953
Управління фінансування культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Зведено-плановий відділ. Відділ фінансування освіти та культурно-освітньої роботи. Відділ фінансування підготовки кадр… 1954 1965
Управління фінансування освіти, науки і культури. 1966-1970 Загальні справи управління. 1966-1968 Відділ зведеного планування. 1969-1970 Зведено-плановий відділ. 1966-1970 Відділ фінансування… 1966 1970
Управління фінансування охорони здоров’я, фізичної культури і спорту при РМ УРСР та соціального забезпечення. Загальні справи для управління. Відділ фінансування охорони здоров'я і фізкультури. Відд… 1966 1970
Управління по держдопозі багатодіним та оденоким матерям. 1944 1953
1943,1947-1953 Відділ фінансування торгівлі, споживчої кооперації та відділів робітничого постачання. 1954-1956 Відділ фінансування торгівлі і кооперації. 1957-1962 Відділ фінансування торгівл… 1943 1970
1941-1970 Штатне управління. 1970 Загальні справи управління. Відділ органів державного управління. Відділ структури і штатів управлінського апарату… 1941 1970
Контрольно-ревізійне управління. 1970 Загальні справи управління. Відділ ревізій місцевих бюджетів. Відділ ревізії міністерств, відомств і госпорганів… 1941 1970
1941-1961 Управління кадрів та підготовки кадрів. 1962-1969 Управління кадрів та учбових закладів. 1943-1946 Відділ кадрів. 1947-1954 Відділ номенклатурних працівників. 1955-1963 Відділ кадрів… 1941 1970
1941-1943,1954-1962 Відділ фінансування і постачання місцевих фінорганів. 1947-1950 Відділ праці і зарплати фінорганів. 1951-1953 Відділ фінансування і постачання фінорганів. 1963-1966 Відділ прац… 1941 1966
1940-1941 Адміністративно-господарське управлінння. 1945-1946 Управління справами. 1947-1966 Господарське управління. 1967-1969 Управління фінансування постачання, праці і зарплати фінорганів… 1940 1970
Відділ бухгалтерського обліку і звітності. 1964 1970
12
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України