ф. 30
Шифр ф. 30
Анотація

1918-1919 Кредитна канцелярія.

1918 Податковий відділ.

1918-1919 Кошторисно-касовий відділ.

1920 Загально-адміністративний відділ. Інструкторсько-інспекторський відділ. Відділ транспортування і розподілу грошових знаків. Кошторисно-бухгалтерський відділ.

1921 Загальне управління:

- інспекторсько-інструкторський відділ

- податкове управління

- кошторисно-бюджетний відділ

1922 Управління справами:

- секретаріат.

- юридичний відділ

- відділ особового складу

- адміністративно-фінансовий відділ.

Бюджетне управління:

- Відділ обліку державних фондів.

- Центральна бухгалтерія.

- Податкове управління.

- Управління місцевих фінансів.

- фінансово-економічне бюро.

- Валютне управління.

1923-1924,1926 Адміністративно-організаційне управління:

-Адміністративно-організаційний відділ; з 1926р. - організаційний відділ.

1923-1924 Особовий склад.

1923-1924,1926

- Фінансово-господарський відділ.

- Команда охорони.

1926

- обліково розподільчий відділ.

- Організаційне бюро.

1924-1926 Секретаріат колегії.

1925 Юридичний відділ:

- сільськогосподарський відділ.

1923-1926 Бюджетне управління:

1924-1925

- Бюджетний відділ.

- Кредитний відділ.

1925

- кошторисний відділ.

1926

-Касово-інспекторський відділ.

-Кошторисно-бюджетний відділ.

-Кредитно-бухгалтерський відділ.

1923-1926 Валютне управління:

1924-1925 Відділ держкредиту і грошового обігу.

- Підвідділ державних позик.

- Відділ нагляду за кредитними установами.

1926

- відділ кредитних установ.

- Пробірна частина.

-Відділ державних позик, валютних фондів і товарних цін.

1924

- Операційний відділ.

- Особлива каса.

1923-1926 Управління місцевих фінансів:

-Кошторисно-бюджетний відділ.

-Відділ місцевих прибутків.

1926

- Бюджетний відділ.

-Відділ обліку і статистики.

1923-1926 Податкове управління:

-Відділ безпосередніх податків;

1923,1925,1926

- підвідділ сільськогосподарського податку.

1924

-Підвідділ промислового податку.

-Підвідділ прибутково-майнового податку.

-Підвідділ гербового збору.

1923,1924,1926

-Відділ посередніх податків.

1924-1925- Відділ ренти.

1926

-Статистико-економічна частина.

-Обліково-статистичний відділ.

1925-Відділи єдиного сільськогосподарського податку.

1923-1926 Управління державних неподаткових прибутків:

1926-управління державних прибутків.

1923-1926 Відділ промисловості і торгівлі.

1923,1924,1926 Відділ державного майна, з 1926-державного земельного майна.

1923-1926 Підвідділ державних фондів, з 1924-відділ.

1923-Рентний підвідділ.

1924-1926 Лісний відділ.

1925-1926 Відділ мита і зборів.

1924 обліково-кошторисний відділ.

1926 Оперативно-обліковий відділ. Відділ місцевих прибутків.

1923-1926 Фінансово-контрольне управління:

1923-Центральна каса.

1924,1925 Організаційно-інструкторський відділ.

1924- Відділ адміністративно-господарської звітності.

1926- Консультаційно-інструкторський відділ.

1923-1926-Фінансово-економічне бюро.

1925-1926Управління місцевих фінансів:

1926-Бюджетний відділ. Відділ обліку і статистики.

1924-Центральна бухгалтерія.

1925 Особлива каса.

Назва фонду Мiнiстерство фiнансiв України, м. Київ.
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1926
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»