ф. 30
Шифр ф. 30
Анотація

1927-1928 Колегія.

1930-1933 Секретаріат колегії.

1927-1929 Загальне управління.

1927-1928 Загальна канцелярія.

1927-1929 Юридична частина.

1927-1928 Організаційне бюро. Обліково-розподільна частина.

1930 Сектор інспекцій. Інформаційна група. Група раціоналізації. Контрольна група. Кредитна інспекція.

1931-1932 Управління справами:

- Група організації.

1932 Організаційно-інструкторський відділ.

1932-1933 Сектор організації та перевірки виконання.

1933 Обліково-розподільчий сектор.

1927 Фінансово-економічний бюро.

1928-1929 Планово-економічне управління.

1930 Планово економічний сектор.

- Група зведених планів.

- Група кон’юнктури.

- Група культури, побуту і кадрів.

- Група сільського господарства.

- Група промисловості.

- Група обігу.

1927-1929 Бюджетне управління:

1928 Бюджетна група. Кошторисна група. Кредитно-касова група.

1930 Фінансово-бюджетний сектор:

- Група зведених бюджетів.

- Група бюджетної інспекції.

- Група окружних бюджетів.

- Група комунального господарства, житлового і шляхового будівництва.

- Група адміністративних установ.

- Група соціально-культурних установ.

- Група зарплати.

1931-1933 Сектор єдиного фінансового плану і бюджету:

1931

- Група зведення фінансових планів і бюджетів.

- Група кредиту і грошового обігу.

- Група регулювання і виконання бюджету.

- Група виконання фінансового плану.

- Група мобілізації коштів.

1933

- Група соціально-культурних та управлінських видатків. Сектор мобілізації коштів.

1927-1929 Управління державних прибутків:

1930,1932-1933 Сектор прибутків.

1930

- Група вилучень ( у су спільний сектор).

- Група вилучень із сільського господарства.

- Група вилучень із приватного сектора.

- Група мобілізації коштів.

- Група мита і зборів.

- Група пробірного нагляду.

- Група окладного рахівництва.

1927-1929 Валютне управління:

- Група нагляду за кредитними органами.

- Група державних позик.

- Група грошового обігу.

Податкове управління:

- Загальна частина.

- Відділ безпосередніх податків.

- Група промислових податків.

- Група прибуткових податків.

- Група рентних місцевих податків і зборів.

- Обліково-статистична група.

- Відділ сільськогосподарського податку.

- Відділ посередніх податків.

1928 - Група гербових та митних зборів.

1927-1929 Управління державного фінансового контролю. Управління місцевих фінансів.

1931- 1932 Сектор місцевих фінансових планів і бюджетів.

1931-1933 Сектор промисловості.

- Група промисловості.

- Група комунального господарства, житлового будівництва та електрифікації.

- Група транспорту, зв'язку та шляхового будівництва.

1931-1932 Сектор торгівля і кооперації.

1931-1933 Сектор сільського господарства.

1931 Сектор соціально-культурних та управлінських видатків.

1931-1933 Сектор місцевих платежів (сектор масових платежеві податків).

1931 Група вилучення із усуспільненого сектора.

- Група вилучень із приватного сектора.

- Група мита і зборів.

- Група сільських платежів (сільгоспподатків).

- Група обліку.

- Група державного страхування.

1932 Всеукраїнське управління державних ощадних кас та державного кредиту. Балансова комісія. Комісія конкурсу спец банків.

1930,1931,1933 Сектор кадрів.

1927 Центральна бухгалтерія.

Назва фонду Мiнiстерство фiнансiв України, м. Київ.
Початковий рік документів 1927
Кінцевий рік документів 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»