Управлiння лiсової промисловостi при Головному управлiннi палива Української ради народного господарства (УКРЛIСКОМ), м. Київ
Номер фонду 32
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1923
Кількість справ 2311
Перейменування
Управління лісової промисловості при Головному управлінні палива Української ради народного господарства (УКРЛІСКОМ), м. Київ (Початкова дата: 1921)
Комісія Головного лісового комітету Вищої Ради народного господарства РРФСР по відбудові лісової і деревообробної промисловості України, м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Особоуповноважений Головного лісового комітету Вищої Ради народного господарства РРФСР при організаційному бюро по відбудові промисловості України, м. Харків. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Український лісовий комітет при Організаційному бюро по відбудові промисловості України (Укрліском), м. Харків. (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1921)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Управління справами. Господарська частина. Обліково-розподільний відділ. Лісозаготівельний відділ. Залізничний відділ. Відділ постачання. Деревообробний відділ. Фінансово-розразхунковий відд… 1920 1921
2 2 опис Копія телеграми В.І.Леніна Губвиконкомам про заготівлю та вивезення палива. Протоколи засідань з'їзду Губпаливкомів, нарад і колегій при Уповголовліскомів, комісія і засідань губліскомів… 1920 1923
3 3 опис Постанови і положення Ради Праці і оборони та ВРНГ РРФСР про установи Головліскому України. Протоколи засідань Укррадтрудармії, Президії Промбюро ВРНГ, Головліскомів. Циркулярні розпорядження… 1919 1921
4 4 опис Управління справами. Відділ постачання. Фінансовий відділ. Загально-адміністративний відділ. Обліково-розподільний відділ. Відділ лісних операцій і палива… 1920 1922
5 5 опис Звіт місцевого комітету співробітників Головного лісового комітету при Промбюро в Україні про діяльність за 1920р. Листування з тарифним відділом профспілок і заяви співробітників з питань… 1920 1921
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»