Український державний лiсогосподарський трест ( Укрдержлiс), м. Харкiв
Номер фонду 33
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 2671
Перейменування
Лісове управління Народного комісаріату земельних справ УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1922)
Всеукраїнське центральне управління лісами при Народному комісаріаті земельних справ УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1929)
Український державний лісогосподарський трест ( Укрдержліс), м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1922 Адміністративно-організаційний відділ. Адміністративно-господарський відділ. Підвідділ особового складу. Обліково-розподільний відділ. Відділ лісовпорядкування. 1922,1924 Експлуатац… 1922 1929
2 2 опис 1923 Правління. 1923-1925 Управління справами. 1923-1926 Адміністративно-організаційний відділ. 1923-1925 Підвідділ особового складу. 1923-1925 Виробнича частина. 1923-1927 Експлуатац… 1923 1927
3 3 опис 1924-1925 Секретаріат. Управління справами. 1924-1927 Виробнича частина. 1924-1925 Експлуатаційний відділ. Відділ лісовпорядкування. 1924 Лісокультурний відділ. 1924-1956 Фінансовий відд… 1924 1927
4 4 опис 1925-1927 Секретаріат. 1925-1929 Загальний відділ. Управління справами. 1925-1927 Адміністративно-господарський відділ. Бюро лісових дослідних справ. 1924-1929 Виробнича частина. 1925… 1924 1929
5 5 опис 1926-1927 Секретаріат. 1926-1928 Адміністративний відділ. 1926-1927 Адміністративно-господарський відділ. 1926-1928 Бюро лісових дослідних справ. 1926-1927 Виробнича частина. 1926-1929… 1926 1929
6 6 опис 1927-1928 Загальний відділ. Управління справами. 1927 Бюро лісових дослідних справ. Виробнича частина. Адміністративний відділ. 1927-1928 Юридичний відділ. 1927-1929 Технічний відділ… 1926 1929
7 7 опис 1928-1929 Загальний відділ. Стіл особового складу. Виробнича частина. 1928 Адміністративний відділ. 1928-1929 Технічний відділ. Комерційний відділ. Бухгалтерія. 1927-1929 Лісокультурний в… 1927 1929
8 8 опис 1929-1930 Загальний відділ. 1929 Управління справами. Адміністративний відділ. Виробнича частина. 1928-1930 Юридична частина. 1928-1930 Технічний відділ. 1929-1930 Комерційний відділ… 1928 1930
9 9 опис 1929-1930 Управління справами. Загальний відділ. Виробничо-технічний відділ. 1930 Лісовпорядний відділ. 1931 Лісокультсектор. 1929-1930 Бухгалтерія… 1929 1931
11 11 опис Проектні плани націоналізації лісництв, плани та картки лісонасаджень, діаграми реалізації.
12 12 опис 1922,1923,1930 Адміністративно-організаційний відділ. 1925-1929 Виробнича частина. 1928-1929 Технічний відділ. 1923, 1926 Експлуатаційний відділ. 1928 Відділ лісовлаштування. 1927-1928… 1922 1930
13 13 опис Плани лісонасаджень та державних лісових дач по губерніях України. 1928
14 14 опис Звіти та відомості лісорозробок і обліку лісосік. Відомості на виплату зарплати робітникам 3-ї ділянки Білокоровицького району… 1923
15 15 опис Місцевий комітет. 1924 1930
10-ос Особові справи. 1922 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»