Управлiння пiдсобними пiдприємствами Донецького державного кам'яновугiльного тресту (УПП ДОНВУГIЛЛЯ)
Номер фонду 38
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 730
Перейменування
Відділ підсобних підприємств Управління Державної кам'яно-вугільної промисловості Донбасу (ВПП УДКП), м. Бахмут (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1923)
Управління підсобними підприємствами Державної кам'яно-вугільної промисловості Донбасу (УПП ДОНВУГІЛЛЯ) (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1923)
Управління підсобними підприємствами Донецького державного кам'яновугільного тресту (УПП ДОНВУГІЛЛЯ) (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Документи Управління кам'яновугільної промисловості про порядок виробництва роботи, виконання виробничих завдань, порядок та технічні умови відпуску та відвантажень палива, проведення… 1923 1924
2 2 опис 1927-1930 Секретаріат. 1925-1928 Плановий відділ. 1928-1930 Планово-економічний відділ. 1925-1927 Технічний відділ. 1927-1930 Виробничо-технічний відділ. 1924-1930 Відділ капітальних роб… 1923 1930
3 3 опис Енергетичне бюро. Відділ постачання. 1926 1930
4 4 опис Документи Вищої Ради народного господарства СРСР, Ради праці та Оборони УРСР про порядок визначення вартості націоналізованих підприємств, з питань підвищення продуктивності праці підпри… 1924 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»