Пiвденно-рудний трест при УРНГ (ПРТ) м. Харкiв
Номер фонду 39
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 2074
Перейменування
Південно-рудний трест при ВРНГ УРСР (ПРТ) м. Харків (Початкова дата: 1922)
Відділ руд і мінералів при Українській раді народного господарства (УКРРУДА). м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1921)
Центральне правління південно-рудної промисловості при УРНГ (ЦППРП). м. Катеринослав (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1922)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1920,1922-1925 Управління справами. 1926-1928 Секретаріат 1920-1926,1928 Виробничо-технічний підвідділ, з 1928-відділ 1920-1921 Підвідділ постачання, з 1921-відділ 1920-1923 Фінансово… 1920 1931
2 ос Документи з особового складу (накази,Ю протоколи, інструкції, листування, анкети, особові рахунки, доповідні записки… 1920 1929
3 мк Документи про роботу місцевого комітету ЦППРП (обіжники, виписки з протоколдів, листування, заяви, ваідомості) Документи про діяльність каси взаємодопомоги Південно-рудного тресту (відомост… 1920 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»