Український трест сiльськогосподарського машинобудування (Укртрестсiльмаш) Всесоюзного об'єднання сiльськогосподарського машинобудування, м. Харкiв
Номер фонду 40
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 6985
Перейменування
Український трест сільськогосподарського машинобудування (Укрсільмаш), м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1923)
Український трест сільськогосподарського машинобудування (Укртрестсільмаш) Вищої ради народного господарства УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1930)
Український трест сільськогосподарського машинобудування (Укртрестсільмаш) Всесоюзного об'єднання сільськогосподарського машинобудування, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1939)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис 1922-1923 Загальний відділ. Відділ постачання. Технічний відділ. Бухгалтерія. 1922-1925 Лісовий відділ. 1923 Торговельний відділ… 1922 1925
2 2 опис 1922-1926 Відділ постачання. 1922-1930 Технічний відділ економіки. 1923-1930 Відділ збуту. 1923-1927 Статистичний відділ. 1924-1930 Загальний відділ. 1924-1925 Плановий відділ. 1923… 1922 1930
3 3 опис 1927-1923 Загальний відділ. 1926-1923 Відділ економіки праці. 1927-1932 Відділ збуту. 1928-1932 Технічний відділ. 1929-1932 Планово-економічний відділ. 1931-1933 Відділ кадрів… 1926 1933
4 4 опис Технічний відділ. 1923
5 5 опис 1933 Адміністративний сектор. 1926-1929 Плановий сектор. 1930-1933 Сектор постачання та збуту. Бухгалтерія. 1926 1933
6 6 опис Креслення до проектів планів заводів та силових станцій. 1925 1929
7 7 опис 1922-1925,1927 Управління справами. 1922-1923,1927 Комерційний відділ. 1922 Виробничий відділ. 1922-1923 Статистичний відділ. 1922-1927 Бухгалтерія. 1923 Кореспондентське бюро. Бюро… 1922 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»