Всеукраїнський заочний iнститут полiтехнiчної освiти дорослих (ВЗIПОД), м. Харкiв
Номер фонду 43
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1934
Кількість справ 46
Перейменування
Бюро заочної освіти при Народному комісаріаті освіти УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Всеукраїнський заочний інститут загальної освіти (ВЗІЗО), м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1932)
Всеукраїнський заочний інститут політехнічної освіти дорослих (ВЗІПОД), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1934)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови та накази інституту, протоколи загальних зборів колективу інституту. Листування з Київським сектором заочної освіти. Бухгалтерські документи (кошториси, рахунки, касові книги… 1931 1934
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»