Районна торговельна контора в Українi Всеросiйського нафтоторгiвельного синдикату (УКРРАЙНАФТОСИНДИКАТ), м. Харкiв
Номер фонду 48
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 540
Перейменування
Тимчасове управління нафтового господарства в районах Південпалива, м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Український районний нафтовий комітет (Укррайнафта), м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1921)
Нафтове управління Українського паливного комітету м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1922)
Українська районна нафтова торговельна контора (УКРРАЙНАФТОТОРГ), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1922)
Районна торговельна контора в Україні Всеросійського нафтоторгівельного синдикату (УКРРАЙНАФТОСИНДИКАТ), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Накази та протоколи ВРНГ УРСР. Накази, обіжники, інструкції Правління про порядок виробництва торгівельних та фінансових операцій, установлення цін на нафтопродукти, порядок розподілу та… 1920 1923
2 2 опис Протоколи засідання правління Нафтосиндикату. Обіжники, розпорядження правління нафтосиндикату УРСР, про порядок відпуску підакцизних нафтопродуктів Військового відомства. Листування з… 1923 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»