Всеукраїнське пайове товариство роздрiбної торгiвлi "Ларьок" (Лiквiдком товариства "Ларьок") Харкiв
Номер фонду 57
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 1261
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Секретаріат. Інспекторський відділ. Комерційний відділ. Податково-орендний відділ. Відділ статистики. Відділ претензій. Бухгалтерія… 1922 1928
2 2 опис Секретаріат. Інспекторський відділ. Комерційний відділ. Податково-орендний відділ. Відділ статистики. Бухгалтерія… 1925 1926
4 4 опис Обіжники та протоколи засідань правління. 1924 1927
5 5 опис Положення Губкому про призначення на адміністративно-управлінські посади у товаристві "Ларьок" комуністів. Обіжники, накази правління "Ларьок". Листування з філіями товариства, ревізійним ком… 1924 1927
6 6 опис Ревізійна комісія. 1923 1927
7 7 опис Ліквідаційна комісія 1927 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»