Українське вiддiлення росiйсько-австрiйського торгово-промислового акцiонерного товариства (Росавсторг), м. Харкiв
Номер фонду 71
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1928
Кількість справ 348
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис План по експорту на 1923р. Заявка та ліцензії Наркомторга УРСР. Листування з наркомторгом УРСР, Радторгфлот, трестами та іншими установами про заготівлю, експорт та імпорт промислових та с… 1924 1928
2 2 опис Листування з Народним комітетом торгівлі УРСР про закупівлю експортних товарів, з Київською конторою "Росавтоторгу" про заготівлю експортних товарів та замовлення на імпортні товари, з Зовн… 1924 1927
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»