Ленiнградське вiддiлення Всеукраїнського акцiонерного товариства торгiвлi (Ленiнградське вiддiлення ВАКТТ), м. Ленiнград
Номер фонду 75
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 73
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники, протоколи засідань та інструкції ВАКТТа. Листування з окружним відділенням ВАКТТА про продаж будівельних матеріалів та промислових товарів. Бухгалтерські книги рахунків установ та… 1923 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»