Крайова Лiвобережна українська контора державного Московського машинобудiвельного тресту (Українська контора Машинотресту), м. Харкiв
Номер фонду 78
Початковий рік документів 1924
Кінцевий рік документів 1929
Кількість справ 234
Перейменування
Український відділ Московського державного машинобудівельного треста, м. Харків. (Початкова дата: 1924, Кінцева дата: 1925)
Крайова Лівобережна українська контора державного Московського машинобудівельного тресту (Українська контора Машинотресту), м. Харків (Початкова дата: 1925, Кінцева дата: 1929)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Накази, обіжники та розпорядження ВРНГ СРСР та правління машинотреста про зниження цін на машині вироби та товари, про організацію при Київської контрактовій ярмарці промислової виставки… 1924 1929
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»